GIỚI THIỆU CÔNG TY

Cty Xử lý nước Tân Phạm Nguyên ra đời vào năm 2000. Lĩnh vực hoạt động chính của công ty chúng tôi: tư vấn, cung cấp, lắp đặt, bảo trì các 

công trình xử lý nước cấp phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt hay sử dụng trong ăn uống.

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC

Translate »