CTY XỬ LÝ NƯỚC TÂN PHẠM NGUYÊN

Địa chỉ:
217 Đường số 8, P.17, Q. Gò Vấp, Tp.HCM, Việt Nam
Điện thoại:
(+848) 3995.2007 – 66860040
(+848) 3990.3410
Fax:
(+848) 3990.3410
Email:
ctyxulynuoc@tanphamnguyen.com

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

GE Osmonics

 

GE Osmonics

MÀNG LỌC RO OSMONIC HÃNG GENERAL ELECTRIC (GE) – USA SẢN XUẤT

MODEL

ÁP SUẤT

Màng lọc RO GE OSMONICS
Model: AK-4040FM
Công suất: 345L/h -max
Áp lực:100 psi
Nước đầu vào: 500 mg/l NaCl
Hiệu suất: 99.5%
Xuất xứ: GE USA – Hungari
Áp Thấp
Màng lọc RO GE OSMONICS
Model: AG-4040FM
Công suất: 345L/h
Áp lực:200 psi
Nước đầu vào: 2000 mg/l NaCl
Hiệu suất: 99.8%
Xuất xứ: GE USA – Hungari
Áp cao
Màng lọc RO GE OSMONICS
Model: AK-90
Công suất: 345L/h -max
Áp lực:100 psi
Nước đầu vào: 500 mg/l NaCl
Hiệu suất: 99.5%
Xuất xứ: GE – USA
Áp Thấp
Màng lọc RO GE OSMONICS
Model: AG-90
Công suất: 345L/h
Áp lực:200 psi
Nước đầu vào: 2000 mg/l NaCl
Hiệu suất: 99.8%
Xuất xứ: GE – USA
Áp cao
Màng lọc RO GE OSMONICS
Model: AK-400
Công suất: 1650L/h -max
Áp lực:100psi
Nước đầu vào: 500 mg/l NaCl
Hiệu suất: 99.5%
Xuất xứ: GE – USA
Áp Thấp
Màng lọc RO GE OSMONICS
Model: AG-400
Công suất: 1650L/h
Áp lực: 200 psi
Nước đầu vào: 2000 mg/l NaCl
Hiệu suất: 99.8%
Xuất xứ: GE – USA
Áp cao
Màng lọc RO GE OSMONICS
Model: AG8040F400
Công suất: 1650L/h
Áp lực: 200psi
Nước đầu vào: 2000 mg/l NaCl
Hiệu suất: 99.8%
Xuất xứ: GE USA – Hungari
Áp cao
Màng lọc RO GE OSMONICS
Model: AK8040F400
Công suất: 1650L/h
Áp lực: 100psi
Nước đầu vào: 500 mg/l NaCl
Hiệu suất: 99.8%
Xuất xứ: GE USA – Hungari
Áp thấp
Translate »