CTY XỬ LÝ NƯỚC TÂN PHẠM NGUYÊN

Địa chỉ:
217 Đường số 8, P.17, Q. Gò Vấp, Tp.HCM, Việt Nam
Điện thoại:
(+848) 3995.2007 – 66860040
(+848) 3990.3410
Fax:
(+848) 3990.3410
Email:
ctyxulynuoc@tanphamnguyen.com

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Dow - Filmtec

Dow - Filmtec

Thông số Màng Lọc Thẩm Thấu Ngược RO DOW FILMTEC

Thông số kỹ thuật của màng RO DOW FILMTEC™ BW30-400

 • Mã sản phẩm: BW30-400
 • Kích thước: 8” x 40”
 • Công suất GPD: 10500 (40 m3/ngày)
 • Khả năng tách muối: 99.5%
 • Nhiệt độ hoạt động cho phép: 450C
 • Áp suất vận hành tối đa cho phép: 600 psi (41.8 kg/cm2 )
 • Lưu lượng nước cấp tối đa: 381.6 m3/ngày (tức 15900 lít/giờ)
 • Tổn thất áp suất qua màng: ≤ 1.0 kg/cm2
 • Chỉ số pH nước cấp trong điều kiện hoạt động liên tục: 2-11
 • Chỉ số pH nước cấp trong điều kiện ngắn hạn (tẩy rửa bằng hóa chất và dưới 30 phút): 1-13
 • Chỉ số nồng độ bùn (SDI): ≤ 5
 • Hàm lượng Clo dư giới hạn: < 0.1 ppm

Thông số kỹ thuật của màng RO FILMTEC™ BW30-4040

 • Mã sản phẩm: BW30- 4040
 • Kích thước: 4” x 40”
 • Công suất GPD: 2400 (9.1m3 /ngày)
 • Khả năng tách muối: 99.5%
 • Nhiệt độ hoạt động cho phép: 45 độ C
 • Áp suất vận hành tối đa cho phép: 600 psi (41.8 kg/cm2 )
 • Lưu lượng nước cấp tối đa: 86.4 m3/ngày (tức 3600 lít/giờ)
 • Tổn thất áp suất qua màng: ≤ 1.0 kg/cm2
 • Chỉ số pH nước cấp trong điều kiện hoạt động liên tục: 2-11
 • Chỉ số pH nước cấp trong điều kiện ngắn hạn (tẩy rửa bằng hóa chất và dưới 30 phút): 1-13
 • Chỉ số nồng độ bùn (SDI): ≤ 5
 • Hàm lượng Clo dư giới hạn: < 0.1 ppm

Thông số kỹ thuật của màng RO FILMTEC™ LC HR-4040

 • Mã sản phẩm: LC HR-4040
 • Kích thước: 4” x 40”
 • Công suất GPD: 2900 (11 m3/ngày)
 • Khả năng tách muối: 99.7%
 • Nhiệt độ hoạt động cho phép: 450C
 • Áp suất vận hành tối đa cho phép: 600 psi (41.8 kg/cm2 )
 • Lưu lượng nước cấp tối đa: 86.4 m3/ngày (tức 3600 lít/giờ)
 • Tổn thất áp suất qua màng: ≤ 1.0 kg/cm2
 • Chỉ số pH nước cấp trong điều kiện hoạt động liên tục: 2-11
 • Chỉ số pH nước cấp trong điều kiện ngắn hạn (tẩy rửa bằng hóa chất và dưới 30 phút): 1-13
 • Chỉ số nồng độ bùn (SDI): ≤ 5
 • Hàm lượng Clo dư giới hạn: < 0.1 ppm

Thông số kỹ thuật của màng RO FILMTEC™ LC LE-4040

 • Mã sản phẩm: LC LE-4040
 • Kích thước: 4” x 40”
 • Công suất GPD: 2500 (9.5 m3/ngày)
 • Khả năng tách muối: 99.2%
 • Nhiệt độ hoạt động cho phép: 450C
 • Áp suất vận hành tối đa cho phép: 600 psi (41.8 kg/cm2 )
 • Lưu lượng nước cấp tối đa: 86.4 m3/ngày (tức 3600 lít/giờ)
 • Tổn thất áp suất qua màng: ≤ 1.0 kg/cm2
 • Chỉ số pH nước cấp trong điều kiện hoạt động liên tục: 2-11
 • Chỉ số pH nước cấp trong điều kiện ngắn hạn (tẩy rửa bằng hóa chất và dưới 30 phút): 1-13
 • Chỉ số nồng độ bùn (SDI): ≤ 5
 • Hàm lượng Clo dư giới hạn: < 0.1 ppm

Thông số kỹ thuật của màng RO FILMTEC™ BW30XFR-400/34i

 • Mã sản phẩm: BW30XFR-400/34i
 • Kích thước: 8” x 40”
 • Công suất GPD: 11500 (43 m3/ngày)
 • Khả năng tách muối: 99.65%
 • Nhiệt độ hoạt động cho phép: 450C
 • Áp suất vận hành tối đa cho phép: 600 psi (41.8 kg/cm2 )
 • Lưu lượng nước cấp tối đa: N/A
 • Tổn thất áp suất qua màng: ≤ 1.0 kg/cm2
 • Chỉ số pH nước cấp trong điều kiện hoạt động liên tục: 2-11
 • Chỉ số pH nước cấp trong điều kiện ngắn hạn (tẩy rửa bằng hóa chất và dưới 30 phút): 1-13
 • Chỉ số nồng độ bùn (SDI): ≤ 5
 • Hàm lượng Clo dư giới hạn: < 0.1 ppm
Translate »